-
                                 Voor wie?
 
Onze zorgboerderij biedt dagbesteding voor  mensen met een verstandelijke beperking, dementerenden, mensen die overspannen zijn en graag wat om handen willen hebben
 
 
 
          Hoe kom ik op een zorgboerderij terecht?
 
Er is altijd een indicatie nodig waardoor er gewerkt kan worden met een PGB of Zorg in Natura.
 
Daarvoor kunt u contact opnemen met CIZ ( centrum indicatiestelling zorg ) of uw zorgverzekeraar
 
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint